Programa esquí-estudi 2008-2009

El Ministeri d’educació, formació professional, joventut i esports conjuntament amb la FAE i l’escola andorrana han treballat per aconseguir un programa esquí estudi que ajudarà a compaginar els estudis amb els entrenaments d’esquí a partir del curs vinent a tots els esquiadors que estiguin en els equips FAE i en els equips de tecnificació i Comitè dels diferents esquí clubs del país.

El programa esquí estudi que es va començar l’any passat amb els alumnes de Batxillerat de l’escola andorrana es veurà netament millorat de cara al curs vinent. 

El Ministeri d’educació, formació professional, joventut i esports, ha fet un esforç considerable per arribar a crear un projecte conjuntament amb l’escola andorrana i la FAE que, d’una banda ampliarà el nombre de dies d’entrenament pels esquiadors dels equips FAE i dels equips de tecnificació i Comitès del país (per tant estarem a l’alçada dels altres Països en dies d’entrenament), i d’altra banda permetrà ampliar el nombre d’atletes de base, ja que aquests podran seguir la preparació esportiva necessària al mateix temps que l’ensenyament escolar.  

Equips de tecnificació i Comitè 

Els equips de tecnificació i Comitès estan sotmesos a uns criteris i unes normes de funcionament mínimes, consensuades amb tots els esquí clubs del país, perquè el treball de base encarat a la competició es realitzi amb garanties, per tant, tots els esqui Clubs que s’adaptin a aquest reglament es beneficiaran d’aquest programa esquí estudi. 

Des de la Fae s’han creat les figures dels coordinadors de tecnificació i Comitè que han de vetllar pel bon funcionament d’aquestes estructures. D’aquesta manera els esquí Clubs del País recobren un major protagonisme en el treball de base i s’augmenta substancialment el nombre d’esquiadors en aquestes franges d’edat.

Val a dir que aquest reglament s’ha pogut dur a terme gràcies al treball que han realitzat els directius i responsables tècnics dels esquí Clubs del País, conjuntament amb els responsables de la FAE, i es evident que gràcies a aquest reglament queden definitivament establerts i regularitzats els passos que han de seguir els nostres esquiadors per arribar als equips Nacionals.  

Entenem com a tecnificació, la franja d’edat que compren els esquiadors en les categories infants I i II; i com a Comitè, la franja d’edat que compren els esquiadors en les categories Juniors – Sèniors que practiquen qualsevol de les quatre modalitats que actualment estan sota el paraigües de la FAE.   

Programa esquí estudi 2008-2009

Aquestes són les principals pautes del programa esquí estudi per el curs 2008-2009: 

Tots els alumnes de l’escola andorrana que cursin estudis de 2ª ensenyança i batxillerat podran realitzar 3 sessions d’entrenaments d’esquí entre setmana durant la temporada d’esquí.En total realitzaran 5 sessions d’entrenaments per setmana, afegint els cap de setmana. Aquestes 3 sessions entre setmana es faran:el dimarts al matí, el dimecres per la tarda i el dijous al matí.

L’escola andorrana ha adaptat a cada curs una agenda setmanal on,les hores d’ensenyança que es veuen afectades pels entrenaments d’esquí es recuperaran el dilluns i el dijous per la tarda, en classes de grups reduïts i amb els professors corresponents de cada assignatura.  

Pel que fa a les absències durant l’hivern, quan els corredors han d’anar a competir: L’escola andorrana ha ideat un sistema de comunicació on-line, on cada professor haurà de mantenir-se en contacte amb l’alumne, perquè aquest vagi seguint el curs.  

El programa compta amb el suport d’un tutor FAE (que serà l’encarregat de fer el seguiment escolar de tots aquests esquiadors), i d’un tutor de l’escola andorrana per cada curs. Amb aquestes figures es pretén obtenir una bona comunicació entre l’escola andorrana i la FAE que garanteixi el bon funcionament del programa. 

El programa esquí estudi 2008-2009 implica el reagrupament:

-dels alumnes de 2ª ensenyança del programa de Tecnificació i Comitè al centre de 2ª ensenyança d’Ordino;

- dels alumnes de Batxillerat dels equips FAE i del programa Comitè al centre de Batxillerat de la Margineda.

Actualment, el programa compta amb 26 alumnes de 2ª ensenyança i amb uns 20 alumnes de batxillerat. 

Aquest programa d’esquí estudi pel moment només el podran seguir aquells corredors que cursin els seus estudis a l’escola andorrana i siguin integrants d’un equip FAE o bé d’un equip de tecnificació i Comitè dels esquí clubs del país.La resta d’esquiadors d’altres centres escolars(tot i els esforços que alguns centres ja fan perquè els nostres esquiadors puguin compaginar l’esquí amb l’estudi), estaran a l’espera de que l’escola Andorrana avaluí el funcionament del programa esquí estudi durant aquesta temporada, per tal de fer-lo extensible a la resta de centres del País de cara la temporada 09/10.  

Des de la FAE i els Clubs estem molt satisfets, ja que aquest projecte posa fi a la problemàtica de compaginar l’esquí amb l’estudi i és l’inici d’una nova etapa, que al nostre entendre estarà plena de canvis per l’esquí Nacional.Així doncs volem agrair l’ajut del Ministeri i la implicació de l’escola andorrana en aquest programa esquí estudi. Tanmateix agraïm a la resta d’escoles del país per la seva predisposició en ajudar en la mesura del possible als nostres esquiadors.